Gabinet połżnej POZ

  •  

Do świadczeń położnej podstawowej opieki zdrowotnej ma prawo każda kobieta bez względu na wiek oraz noworodki i niemowlęta obu płci do ukończenia 2 miesiąca życia, po złożeniu do niej deklaracji wyboru.
Obszar działania położnej POZ to m.in.:
realizacja zleceń lekarskich w gabinecie położnej POZ oraz, w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi, w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy (m.in. zdejmowanie szwów, wykonywanie iniekcji,zakładanie opatrunków, kontrola gojenia ran pooperacyjnych po operacjach ginekologicznych),
rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,
edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia, w tym prowadzenie edukacji przedporodowej dla kobiet w ciąży
opieka nad noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2 miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu.