• Gabinet Pielęgniarki POZ

do świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej ma prawo każdy ubezpieczony, który złożył do niej deklarację wyboru.
Obszar działania pielęgniarki POZ to m.in.:
realizacja zleceń lekarskich w gabinecie pielęgniarki POZ oraz, w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi, w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy m.in. pomiary ciśnienia tętniczego krwi, wykonywanie iniekcji domięśniowych, zakładanie opatrunków, zdejmowanie szwów, pobieranie krwi.
rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,
rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,
planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,
udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie,
edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia.