Wizyty domowe uzgadniane są z lekarzem prowadzącym odbywają się przed lub po przyjęciu pacjentów w gabinecie lekarskim.

Lekarze POZ realizują ponadto Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia, skierowany do osób, które w danym roku mają 35, 40, 45, 50, 55 lat, obciążone są czynnikami ryzyka, u których dotychczas nie została rozpoznana choroba układu krążenia i które w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki chorób krążenia także u innych świadczeniodawców.