PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Adresatami programu są osoby obciążone czynnikami ryzyka zdeklarowane do lekarza POZ i w tym roku będące w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas  rozpoznana choroba układu krążenia i które w ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także u innych świadczeniodawców).

Choroby układu krążenia są główną przyczyna zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie. Współczesny styl życia sprzyja niestety rozwojowi chorób układu krążenia. Do najistotniejszych czynników należą:

 • nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),

 • zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL- cholesterolu),

 • palenie tytoniu – sprzyja chorobie więcowej, często towarzyszy stresowi podnoszącemu ciśnienie i powodującemu przeciążenie układu krążenia

 • niska aktywność ruchowa = miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, zawał

 • nadwaga- sprzyja chorobie więcowej, miażdżycy i nadciśnieniu (każdy dodatkowy kilogram masy ciała oznacza dla naszego serca dodatkową pracę, otłuszczenie serca osłabia jego czynność i prowadzi do niewydolności)

 • nieracjonalne odżywianie- sprzyja nadwadze i podwyższeniu poziomu cholesterolu we krwi

 • upośledzenie tolerancji glukozy

 • wysokie stężenie fibrynogenu

 • wzrost stężenia kwasu moczowego

 • nadmierny stres

 • wiek

 • płeć męska

 • obciążenia genetyczne

BADANIA W RAMACH PROGRAMU

Pomiar ciśnienia tętniczego

Prawidłowa wartość RR : 120/80 mmHg

Maksymalna wartość normy: 135/85 mmHg

Określenie BMI – wskaźnik masy ciała

Prawidłowe masa BMI 18,5-24,9

Nadwaga – BMI powyżej lub równy 25

Stopień I otyłości 30-34,9

Stopień II otyłości 35-39,9

Badanie poziomu cholesterolu i trójglicerydów

Cholesterol całkowity (TC) – poniżej 190 mg/dl

LDL cholesterol – poniżej 130 mg/dl

HDL cholesterol (TG) poniżej 150 mg/dl

 

Brak profilaktyki i lekceważenie czynników ryzyka prowadzi do rozwoju chorób układu krążenia a w efekcie do niewydolności serca. Nadciśnienie tętnicze, nadwaga, dieta obfitujące w tłuszcze zwierzęce, podwyższony poziom cholesterolu i trójglicerydów zwiększają ryzyko rozwoju miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca. Dlatego tak istotne jest prowadzenie zdrowego trybu życia oraz badani profilaktyczne.